Uncategorized · 25/09/2018

Psychoterapia Wrocław

mgr Agnieszka Tomaszewska :: Gabinet Psychoterapii Wrocław :: ul. Jesionowa 54/2 :: tel. (+48) 514 890 230

Czy zastanawiałeś się, co jest dla Ciebie najważniejszą cechą dobrego i satysfakcjonującego życia? Radosny nastrój, pogoda ducha, zadowolenie z siebie, poczucie szczęścia? A może optymizm, samoocena, wspierające wewnętrzne przeżycia, wiara we własną skuteczność i kompetencję lub pozytywna wizja przyszłości? Zmiana terapeutyczna w obranym przez Ciebie kierunku może być początkiem pełniejszego doświadczania, bardziej świadomego odczuwania czy odważniejszego wyrażania siebie. Poczynając od powodujących dyskomfort źródeł problemu a kończąc na osiągnięciu oczekiwanej przez ciebie zmiany podczas trwania psychoterapii będziemy pracować nad Twoim indywidualnie zdefiniowanym dobrostanem.


Psychoterapia Wrocław

Psychoterapia pomaga w depresji, uzależnieniach (alkohol, hazard, leki, internet), zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia), kompulsjach i nerwicach, lękach i stresie, w procesie przeżywania straty, urazach psychicznych, wahaniach nastroju czy innych problemach osobistych. Podczas spotkań terapeutycznych – w trakcie procesu psychoterapii – możemy pracować nad opanowaniem trudności w relacjach z otoczeniem, brakiem satysfakcji w związku emocjonalnym, rozwiązaniem problemów w pracy, wyjściem z kryzysowej sytuacji czy uporządkowaniem trudnych relacji.


Kim jest psychoterapeuta?

Przede wszystkim to specjalista, posiadający odpowiednie przygotowanie teoretyczne (reprezentujące obraną przez siebie modalność – np. poznawczo-behawioralna, humanistyczno-egzystencjalna czy systemowa, podejście do pacjenta i problemu, metody leczenia), ale głównie osoba, która „poznała siebie do takiego stopnia, by móc rejestrować doświadczenie drugiego człowieka w coraz głębszy, a jednocześnie coraz bardziej użyteczny sposób” (Marylin Charles). W trakcie pracy psychoterapeuta jest ciekawy wszelkich świadomych i nieświadomych źródeł zachowań, uczuć i myśli pacjenta. Jest także świadomy, iż spotkanie z drugim człowiekiem charakteryzuje złożoność – wymagająca empatycznej , uważnej i dogłębnej analizy. Problemy psychologiczne wymagają także spotkania w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i uczciwości. Pomoc psychoterapeuty może przybierać różne formy, takie jak konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, terapia rodzin, par i małżeństw, czy interwencja kryzysowa. Niezależnie od rodzaju terapii w centrum relacji terapeutycznej pozostaje szacunek i uczciwość wobec pacjenta. Oznacza to między innymi, iż psychoterapeuta przeszedł terapię własną a swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz dotrzymuje obowiązku tajemnicy zawodowej.


Psychoterapia a pierwsza konsultacja

Pierwsze kilka spotkań to sesje konsultacyjne. Terapeuta poznaje pacjenta w kontekście kluczowego problemu, z jakim boryka się dana osoba: od kiedy trwa, jakie ma nasilenie, jaką pełni funkcję w życiu pacjenta i jego najbliższego otoczenia. Najczęściej psychoterapia rozpoczyna się w momencie, kiedy pacjent potrafi sprecyzować swój cel a psychoterapeuta jest zgodny co do obranego kierunku. Psychoterapia, w zależności od problemu, z którym przychodzi konkretna osoba, zawsze jest szyta na miarę pacjenta. Konsultacja ma pomóc sprecyzować Twoje oczekiwania co do psychoterapii oraz określić najlepszą formę pracy z Twoimi trudnościami. Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od lat 16. Pracę swoją poddaję regularnej konsultacji u certyfikowanych superwizorów. Zapraszam na systematyczne spotkania lub konsultacje diagnostyczne, mające na celu sprecyzowanie Twoich potrzeb.

Pracuję w otwartości i szacunku dla osób o wszelkim światopoglądzie i orientacji.


Psychoterapeuta we Wrocławiu

Zapraszam do mojego gabinetu psychoterapii we Wrocławiu, spotkania odbywają się przy ul. Jesionowej 54/2, 50-504 Wrocław / lub na sesje online.