Psychoterapia indywidualna

Dla kogo psychoterapia indywidualna?

Początek psychoterapii to spotkanie – Ciebie, czyli osoby potrzebującej pomocy, oraz mnie – psychoterapeuty, którego intencją jest pomoc. Pierwsze konsultacje służą poznaniu się i określeniu zakresu problemów, z którymi się borykasz, a następnie sprecyzowaniu Twoich oczekiwań, celów i stylu pracy adekwatnego do ich realizacji. Psychoterapia indywidualna służy uzyskaniu wsparcia i akceptacji, a przede wszystkim identyfikacji i wzmocnieniu zasobów do wprowadzenia zmian w Twoim życiu.

Psychoterapia indywidualna to skuteczna forma pomocy w następujących trudnościach:

 • depresja, wahania nastroju a także relacje z osobami cierpiącymi na depresję
 • depresja ciążowa i poporodowa
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami, huśtawka emocjonalna lub chwiejność nastroju
 • trudności związane z menopauzą i andropauzą
 • stany lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (fobie, natręctwa)
 • nadmierny stres, drażliwość, poczucie bezsilności
 • problemy w relacjach (np. dotyczące stawiania granic, współuzależnienia, potrzeby bliskości, nieumiejętności komunikacji, sięgania po pomoc i wsparcie)
 • wątpliwości wokół orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, przygotowanie do coming out`u
 • kryzysy w związku, także par homoseksualnych
 • niskie poczucie własnej wartości, zaniżona samoocena, duży samokrytycyzm
 • doświadczenia życiowe (np. śmierć bliskiej osoby i przeżywanie żałoby, rozstanie i rozwód, syndrom „pustego gniazda”, utrata pracy, choroba)
 • zaburzenia psychosomatyczne (np. dolegliwości fizyczne bez wyraźnego podłoża chorobowego)
 • doświadczenie problemem alkoholowym (np. związek z uzależnionym, współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików)
 • wypalenie zawodowe
 • mobbing i molestowanie

Czas trwania sesji terapeutycznej

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Długość procesu terapii jest uzależniona od Twoich potrzeb i jest ustalana na początku naszych spotkań.

Zmiana w psychoterapii

Słucham Cię…
by poznać źródła i przyczyny Twoich ograniczeń oraz wyznaczyć cel, do którego dążysz oraz drogę do jego osiągnięcia.

Rozmawiamy…
aby lepiej identyfikować Twoją motywację, sposób przeżywania różnych sytuacji i przyczyny destrukcyjnych myśli i działań, ale przede wszystkim by odnaleźć i rozbudzić Twoje walory, atuty i mocne strony, które wykorzystasz w procesie zmiany.

Budujemy relację…
poprzez regularne spotkania, odczuwanie emocji, wymianę myśli i spostrzeżeń, wzajemne zaufanie i wspólne realizowanie ustalonych celów.

Zmieniasz się…
dzięki nowym zachowaniom, metodom, rozwiązaniom – celebrujesz sukcesy i cieszysz się z nich, ale przede wszystkim doświadczasz samodzielności w kierowaniu własnym życiem według własnych oczekiwań, celów i priorytetów.

– Tom, interesuje mnie jeszcze jedno… Jak to się stało, że pamiętałeś, gdzie znajduje się Wielka Pieczęć?
–Używałem jej codziennie, bez zastanawiania się, czym na prawdę jest, Wasza Wysokość. Służyła mi jako dziadek do orzechów...

Mark Twain: Książę i żebrak


Psychoterapia indywidualną we Wrocławiu prowadzę w gabinecie przy ul. Jesionowej 54/2 (Krzyki). Istnieje możliwość spotkań online przez Skype lub Zoom, szczegóły takiej pracy znajdziesz na podstronie https://tomaszewska.eu/psychoterapia-skype-online/