Terapia par i małżeństw – kryzys w związku

Terapia par i małżeństw we Wrocławiu

Bycie w związku wiąże się zarówno z budowaniem wspólnego życia, jak i doświadczaniem momentów mniejszego poczucia satysfakcji czy słabszego radzenia sobie z problemami. Czy wtedy terapia pary / małżeństwa jest niezbędna? Najczęściej kryzysy par lub małżeństw przybierają formę trudnych do samodzielnego rozwiązania konfliktów i nie prowadzą do satysfakcjonujących rozwiązań, m.in.:

  • pojawiają się częste kłótnie, zapętlone wokół powtarzających się motywów
  • do związku wkrada się rutyna – spadek wzajemnego zainteresowania i atrakcyjności w aspekcie emocjonalnym i seksualnym
  • skrywane urazy pogłębiają emocjonalne oddalanie się od siebie partnerów a problemy narastają
  • trudności dnia codziennego przerastają możliwości konstruktywnej relacji i komunikacji w życiu pary (np. napięcia związane z narodzinami dziecka, nieporozumienia wynikające z różnic w wychowaniu i rodziną pochodzenia partnera, zmiany w życiu zawodowym)
  • doświadczane kryzysy życiowe (np. zdrada, choroba, śmierć osoby bliskiej) destrukcyjnie osłabiają związek

Kryzys w związku, który wzmacnia

Psychoterapia par dedykowana jest osobom-partnerom gotowym do wspólnej pracy nad zmianami w związku. Spotkania terapeutyczne umożliwiają obu stronom wyrażenie swoich uczuć i potrzeb w nieoceniającej atmosferze i na neutralnym gruncie. Co możecie osiągnąć?

  • rozszerzenie perspektywy i zrozumienie charakteru procesów mających miejsce w związku
  • identyfikację destrukcyjnych schematów, wypracowanie zmian w zachowaniach szkodliwych dla pary
  • polepszenie komunikacji, przede wszystkim w obszarach aktywnego słuchania, okazywania empatii wobec partnera oraz nieoceniającego mówienia o swoich uczuciach i potrzebach
  • wydobycie mocnych stron i potencjału spajającego wasz związek

Praca z psychoterapeutą

Psychoterapia par / małżeństw nie przekracza zwykle od 16 do 20 spotkań wspólnych. Sesja trwa 60 minut. Przed rozpoczęciem procesu psychoterapii odbywają się 1-2 spotkania konsultacyjne, podczas których ustalamy zakres problemów i kierunek oczekiwanych zmian. Może się także okazać, że terapia par nie będzie dla was jedynym lub optymalnym rozwiązaniem.

Psychoterapia par daje dobre rezultaty gdy obydwoje czujecie potrzebę pracy nad polepszeniem jakości waszego związku. Rozpoczynając terapię skupimy się początkowo nad przyczynami problemu, aby następnie budować motywację do lepszego zrozumienia siebie oraz mechanizmów w związku, kierujących waszym zachowaniem, myślami czy uczuciami.

W terapii par terapeuta nie jest osobą oceniającą, sędzią czy rozjemcą. Partnerzy i ich problemy rozpatrywane są systemowo, czyli w kontekście zależności, powiązań i relacji, jakie między sobą zachodzą w danym związku, małżeństwie, rodzinie.

Psychoterapeuta na za zadanie umożliwić parze / małżeństwu / rodzinie spotkanie na neutralnym gruncie oraz ustalenie realistycznych celów terapii. Aby terapia par / małżeństw była skuteczna wymaga zgody, zaangażowania i motywacji wszystkich jej uczestników.

Pracuję w otwartości i szacunku dla osób o wszelkim światopoglądzie i orientacji.

Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…

George Eliot