Terapia rodzinna

Terapia rodzinna Wrocław

Szczęśliwa relacja z dzieckiem, oparta na dobrej więzi pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, wymaga czasami regulacji (umiejętności panowania nad trudnymi sytuacjami i emocjami) oraz rozwoju (wsparcia dziecka i siebie w poszukiwaniu optymalnej drogi porozumienia, szacunku, zaufania i życzliwości).

Wzmocnienie osi rodzic-dziecko zaczyna się zawsze od pracy nad własnymi zasobami:

 • świadomością potrzeb,
 • uważnością na siebie i innych,
 • dbałością i zaangażowaniem w relacje,
 • określeniem indywidualnej wizji rodzicielstwa.

Terapia rodzinna może pomóc, jeśli:

 • macie poczucie, że jako rodzice nie znajdujecie języka porozumienia w obrębie waszej rodziny
 • trud wychowania przerasta wasze zasoby cierpliwości i strategie wychowawcze
 • przeżywacie trudności w stawianiu granic lub wyciąganiu konsekwencji
 • jesteście zaniepokojeni zachowaniem lub emocjami dziecka, jego wynikami w nauce lub brakiem motywacji
 • odczuwacie obawy związane z prawidłowym rozwojem dziecka, zwłaszcza w obliczu nagłej zmiany zachowania lub wkraczania w kolejny etap rozwojowy
 • zauważacie u dziecka niepokojące objawy, jak np. lęki, nadmierna nieśmiałość, trudności w kontaktach z rówieśnikami, niskie poczucie własnej wartości
 • znajdujecie się w trudnych momentach adaptacyjnych (przeprowadzka, zmiana szkoły) lub rodzinnych (rozstanie, choroba lub śmierć bliskiej osoby)
 • chcielibyście lepiej zrozumieć swoje dziecko lub zdobyć dodatkowe kompetencje komunikacyjne
 • jesteście otwarci na inwentarz własnych metod wychowawczych i ich rezultatów

Terapia rodzinna – wstępne konsultacje:

Wstępne konsultacje, mające na celu zebranie informacji na temat okoliczności towarzyszących zgłaszanym trudnościom, przeprowadzam zazwyczaj z samymi rodzicami. Dalsza forma pracy jest uzależniona od wieku dziecka oraz Waszych potrzeb, celów i marzeń.

W trakcie spotkań możecie liczyć na nieoceniające wsparcie dostosowane do Waszego temperamentu i indywidualnych oczekiwań: wobec siebie, wobec dziecka, wobec rodziny.

Kiedy inni oczekują od nas, że staniemy się takimi, jakimi oni chcą żebyśmy byli, zmuszają nas do zniszczenia tego, kim naprawdę jesteśmy. To dosyć subtelny rodzaj morderstwa. Większość kochających rodziców i krewnych popełnia je z uśmiechem na twarzy.

Jim Morrison