CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Czy zastanawiałeś się, co jest dla Ciebie najważniejszą cechą dobrego i satysfakcjonującego życia? Radosny nastrój, pogoda ducha, zadowolenie z siebie, poczucie szczęścia? A może optymizm, wiara we własną skuteczność i kompetencję lub pozytywna wizja przyszłości? Zmiana terapeutyczna w obranym przez Ciebie kierunku może być początkiem pełniejszego doświadczania, bardziej świadomego odczuwania czy odważniejszego wyrażania siebie.

Psychoterapia to leczenie rozmową

Psychoterapia pomaga w depresji, uzależnieniach (alkohol, hazard, leki, internet), zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia), kompulsjach i nerwicach, lękach i stresie, w procesie przeżywania straty, urazach psychicznych, wahaniach nastroju czy innych problemach osobistych. Podczas spotkań terapeutycznych – w trakcie procesu psychoterapii – możemy pracować nad opanowaniem trudności w relacjach z otoczeniem, brakiem satysfakcji w związku emocjonalnym, rozwiązaniem problemów w pracy, wyjściem z kryzysowej sytuacji czy uporządkowaniem trudnych relacji.

Kim jest psychoterapeuta?

Przede wszystkim to specjalista, posiadający odpowiednie przygotowanie teoretyczne (reprezentujące obraną przez siebie modalność – np. poznawczo-behawioralna, humanistyczno-egzystencjalna czy systemowa, podejście do pacjenta i problemu, metody leczenia), ale głównie osoba, która „poznała siebie do takiego stopnia, by móc rejestrować doświadczenie drugiego człowieka w coraz głębszy, a jednocześnie coraz bardziej użyteczny sposób” (Marylin Charles). W trakcie pracy psychoterapeuta jest ciekawy wszelkich świadomych i nieświadomych źródeł zachowań, uczuć i myśli pacjenta. Jest także świadomy, iż spotkanie z drugim człowiekiem charakteryzuje złożoność – wymagająca empatycznej , uważnej i dogłębnej analizy. Problemy psychologiczne wymagają także spotkania w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i uczciwości. Pomoc psychoterapeuty może przybierać różne formy, takie jak konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, terapia rodzin, par i małżeństw, czy interwencja kryzysowa. Niezależnie od rodzaju terapii w centrum relacji terapeutycznej pozostaje szacunek i uczciwość wobec pacjenta. Oznacza to między innymi, iż psychoterapeuta przeszedł terapię własną a swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz dotrzymuje obowiązku tajemnicy zawodowej.

Psychoterapia a pierwsza konsultacja

Pierwsze kilka spotkań to sesje konsultacyjne. Psychoterapeuta poznaje pacjenta w kontekście kluczowego problemu, z jakim boryka się dana osoba: od kiedy trwa, jakie ma nasilenie, jaką pełni funkcję w życiu pacjenta i jego najbliższego otoczenia. Najczęściej psychoterapia rozpoczyna się w momencie, kiedy pacjent potrafi sprecyzować swój cel a psychoterapeuta jest zgodny co do obranego kierunku. Psychoterapia, w zależności od problemu, z którym przychodzi konkretna osoba, zawsze jest szyta na miarę pacjenta. Konsultacja ma pomóc sprecyzować Twoje oczekiwania co do psychoterapii oraz określić najlepszą formę pracy z Twoimi trudnościami.

Nie można nikogo zmusić do tego, żeby zrobił coś wbrew swojej woli, ale można mu pomóc w osiąganiu jego celów…

Milton H. Erickson – amerykański psychiatra i psycholog specjalizujący się w hipnozie klinicznej, pionier terapii rodzin

Najskuteczniej pomaga jednostce rozwijać się samo życie. Trudności, jakie stawia na naszej drodze – konieczność emigracji, przewlekła choroba, okresy osamotnienia – a także dary, jakie z sobą niesie: prawdziwą przyjaźń, czasem przelotny kontakt z promieniejącą dobrem, w pełni wartościową osobą, współpraca i współdziałanie z innymi ludźmi – wszystko to pozwala na rozwinąć w pełni nasze wewnętrzne możliwości. Niestety, życie jako nauczyciel ma to do siebie, że to, co nam służy najlepiej, nie zawsze pojawia się wtedy, gdy tego potrzebujemy, a przeszkody i trudności, miast zachęcać do działania i wykrzesać z nas odwagę, czasem przerastają nas i najzwyczajniej w świecie miażdżą. Bywa także, że do tego stopnia jesteśmy uwikłani w nasze wewnętrzne trudności, że nie umiemy skorzystać z pomocy, jaką niesie życie…

Karen Horney: „Autoanaliza”

Psychoterapeuta Wrocław