Analiza Więzi Prenatalnej

Analiza Więzi Prenatalnej – na czym polega?

Analiza więzi prenatalnej wspiera kontakt między przyszłą matką a jej dzieckiem, służy do nawiązania relacji między nimi. W razie potrzeby używana jest także do analizy dziecka. Praca obejmuje koncentrację na tu i teraz, z dzieckiem w roli głównej, aby mogło się dobrze urodzić i czuło się bezpiecznie przed, w trakcie i po porodzie oraz aby utrzymało to poczucie w swoim dalszym życiu jako najważniejszą wiedzę, którą będzie mogło przekazywać dalej. Komunikacja odbywa się za pomocą obrazów i komunikatów między matką a dzieckiem wewnątrzmacicznym, które następnie są wspólnie omawiane i rozumiane – o ile to rozumienie nie nastąpiło od razu / Kolońska Grupa Robocza ISPPM

Dziecko w macicy wypełnione jest wrażeniami i odczuciami. To one stanowią treść jego afektywnej świadomości, dzięki nim dziecko odważa się na szkic self, według którego matka może je charakteryzować. Dziecko może wewnątrzmacicznie poinformować matkę, jak ona na nie wpływa oraz jaki rodzaj więzi istnieje między nimi. Matka z kolei, nawiązując do odczuć dziecka, może dowiedzieć się, co właśnie między nimi dwojgiem się dzieje, na kogo i w jaki sposób wpływają aktualne wydarzenia.

Jenö Raffai: Analiza więzi między matką a dzieckiem w okresie prenatalnym

Analiza więzi prenatalnej to krótkoterminowa praca nad wsparciem przedurodzeniowego kontaktu matki z dzieckiem. Spotkania rozpoczynają się zazwyczaj ok. 20 – 25 tygodnia ciąży i trwają łącznie ok. 20 sesji, z częstotliwością od 1 do 3 razy w tygodniu. Spotkania trwają 50 min., koszt 1 sesji to 200 zł.

Metoda analizy więzi prenatalnej została opracowana przez Jeno Raffaia i Gyorgya Hidasa, węgierskich psychoanalityków, w latach 90. ubiegłego wieku. Profilaktyka polega na wzmocnieniu i zróżnicowaniu wewnętrznych granic osobowości matki i dziecka. Wsparcie terapeutyczne pomaga wykształcić i utrzymać głębszą relację z dzieckiem już przed porodem.

Analiza Więzi Prenatalnej – do współpracy zapraszam przede wszystkim kobiety (lub oboje rodziców):

  • doświadczające silnego lęku związanego ze stanem ciąży
  • w ryzyku zdrowotnym somatycznym lub/i psychicznym
  • ze wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami okołociążowymi i okołoporodowymi (np. poronienia, traumatyczne porody, kryzysy depresyjne)
  • w stresującej sytuacji życiowej

Sesje realizujemy wg następujących zagadnień kluczowych:

  • Genogram, historia rodzinna
  • Sesje z dzieckiem wewnątrzmacicznym
  • Przygotowanie do procesu separacji i porodu

Umów spotkanie konsultacyjne stacjonarnie w gabinecie we Wrocławiu lub online.

Certyfikacja: Towarzystwo Analizy Więzi Prenatalnej