Narzędzia · 28/11/2021

Skala lęku Burns`a

Pobierz test „Inwentarz lęku Burns`a”

Powyższe narzędzie służy wyłącznie celom autodiagnozy. Nie zastępuje ono diagnozy klinicznej. W przypadku zaniepokojenia swoim stanem zdrowia zasięgnij konsultacji specjalistycznej.