Narzędzia · 28/11/2021

Model równowagi

Równo-waga

Łacińskie słowo opisujące wagę szalkową to statera, czyli równowaga. Termin ten jest jednym z podstawowych pojęć Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Model równowagi ilustruje indywidualnie realizowany wzorzec przepływu energii pomiędzy czterema obszarami aktywności życiowej: Ciałem, Działaniem, Kontaktem i Fantazją. Doświadczając trudności możemy zauważyć zakłócenia w rozkładzie dotychczasowego balansu. Aby uniknąć cierpienia mamy tendencje zarówno do przeinwestowania, jak i niedoinwestowania wybranych wymiarów. Czyli mogę np. uciekać w pracę w pierwszym przypadku, lub unikać kontaktów i bliskich relacji w drugim.

Jak rozumieć i co zaliczać do poszczególnych obszarów modelu równowagi?

  • Ciało to fizyczność i zmysły, dbałość o dietę, styl odpoczynku, odpowiednia ilość snu, aktywność fizyczna, seks.
  • Działanie to praca i osiągnięcia, ambicje zawodowe, spełnienie, a także satysfakcja i samorealizacja.
  • Kontakt to relacje z innymi, z ludźmi w bliższych i dalszych relacjach, partnerstwo, rodzicielstwo, przyjaźnie i znajomości, a także więzi społeczne, przywiązanie i kultywowanie tradycji.
  • Sferą fantazji nazywamy transcendentny sens twojej egzystencji, odpowiadający na pytanie kim jesteś, jakie są twoje marzenia, czego dotyczą twoje fantazje oraz jak postrzegasz przyszłość i sens własnego istnienia.

Model równowagi – ćwiczenie

Zapraszam do zbadania, gdzie w ostatnich miesiącach lokuje się twoja energia życiowa. Masz do wykorzystania 100%, podziel ją adekwatnie na poszczególnych osiach. Punkty połącz liniami i zastanów się, czy otrzymana figura – romb równowagi – jest optymalną wersją twojego funkcjonowania, realizuje potrzeby wszystkich czterech sfer, jest właściwa dla momentu twojego życia.

Jeśli nie – zastanów się, jak chciałbyś/chciałabyś, aby romb równowagi wyglądał w przyszłości, jak szybko chcesz ten cel zrealizować, a także jakimi środkami chciałbyś/chciałabyś to osiągnąć.

 

Do pogłębionej refleksji nad modelem równowagi zapraszam podczas spotkań terapeutycznych.

Pobierz formularz ROMB RÓWNOWAGI