Narzędzia · 28/11/2021

Linia życia

Psychoterapeutyczna linia życia, czyli skala ważnych wydarzeń życiowych, to refleksja na temat twojej biografii w podziale na wydarzenia wzmacniające oraz te trudniejsze. Zastanów się, jakie były punkty zwrotne lub doświadczenia wprowadzające istotne zmiany w twoim życiu, np. przeprowadzka, choroba, rozwód rodziców, wypadek, akceptacja lub odrzucenie przez grupę rówieśniczą, śmierć osoby bliskiej lub narodziny nowego członka rodziny, pierwsze doświadczenia romantyczne i erotyczne, ukończenie szkoły, pierwsza praca, małżeństwo, urodzenie dziecka.

Postaraj się zebrać wspomnienia w najdrobniejszych szczegółach, miej jednocześnie uważność na fakt, iż niektóre obrazy mogą być lekkie i radosne, inne zaś zaskakujące lub bolesne.

Zastanów się, jak reagowałaś/eś na te sytuacje, np. czy potrafiłaś/eś przekształcić stresujące doświadczenia w pozytywną i budującą energię?

Czego nauczyłaś/eś się o sobie i swoich bliskich w kontekście waszych wspólnych przeżyć?

Czy jesteś w stanie dostrzec jakieś schematy, wzorce, cykle powtarzające się na różnych etapach twojego życia?

Do opracowania Skali ważnych wydarzeń życiowych użyj kreatywności i fantazji, swoją opowieść możesz nagrać na dyktafon lub zilustrować metaforą drogi, rzeki lub innym adekwatnym symbolem. Możesz także posłużyć się załączonym plikiem pomocniczym.

Pobierz ćwiczenie „Skala ważnych wydarzeń życiowych”

Osobisty mit zadaje pytanie: Dlaczego tu jestem? Jak mam przejść przez życie? Do jakiego plemienia należę? Jakie jest moje miejsce w szerszym kontekście? Mit ten nie jest ustalonym scenariuszem, w którym mamy do odegrania jakąś rolę. Z biegiem czasu rozwija się i podlega ciągłym zmianom.

Maureen Murdock: Osobisty podręcznik do podróży bohaterki