Narzędzia · 10/12/2021

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa – pomoc w trybie nagłym

Interwencja kryzysowa: jeśli szukasz natychmiastowej pomocy w kryzysie, w związku z dramatycznymi wydarzeniami życiowymi, ryzykiem samobójstwa, przemocą, wypadkiem lub innym kryzysem możesz skorzystać z następujących kontaktów do ośrodków, zajmujących się interwencją kryzysową:

  • 112 – europejski numer alarmowy obowiązujące terenie EU
  • 116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych będących w kryzysie psychicznym, poniedziałek-piątek w godz. 14:00 do 22:00, połączenie bezpłatne
  • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, codziennie w godz. 12:00 do 22:00, połączenie bezpłatne
  • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, codziennie, całodobowo, połączenie bezpłatne
  • 800 108 108 –  Nagle Sami – telefon wsparcia dla osób w żałobie, poniedziałek-piątek w godz. 14:00 do 20:00
  • Ogólnopolskie Pogotowie  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Interwencja Kryzysowa ośrodki w Polsce
  • Samobójstwo.pl
  • Forum Przeciw Depresji